โครงการ อ่านออกเขียนได้ภายใน 4 เดือน

กิจกรรมตามโครงการ6 อ่านออก เขียนได้ ภายใน 4 เดือน

DSC08520

Advertisements

กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก

กิจกรรมตามโครงการ5 หนังสือเล่มเล็ก

DSC00869 DSC00856 DSC00851 DSC00854

อ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง

กิจกรรมตามโครงการ4 อ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง

กิจกรรม การเขียนสร้างสรรค์

กิจกรรมตามโครงการ3 การเขียนสร้างสรรค์

DSC00716 DSC00730

กิจกรรมการเขียนคำคล้องจอง

กิจกรรมตามโครงการ 2 การเขียนคำคล้องจอง

DSC00467 DSC00479

แนวทางพัฒนาผู้เรียน ด้านอ่านออกเขียนได้

DSC00858 DSC00863

การเตรียมความพร้อม

โครงการอ่านออกเขียนได้ 1

 

หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา TK park E-library

http://elibrary.tkpark.or.th/?__EVENTTARGET=bDE6c2VhcmNocmVzdWx0&__EVENTARGUMENT=cHM6dHJ1ZXxzajrLudGnytfNyuin4MrD1MGh0sPN6NK5IMPQtNG6u8PQtsHI1qHJ0g%3D%3D

Previous Older Entries